សហព័ន្ធកីឡាវាយសីកម្ពុជា កំពុងបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងជំនាញគ្រូកីឡាវាយសីតាមបណ្តាសាលា ដែលជាទិសដៅនៃការជ្រើសរើសកីឡាករ ការិនីវ័យក្មេងមានសក្តានុពល

ហ្វេសបុក
តេឡេក្រាម
វ័តអែប
ធ្វិតធ័រ

សហព័ន្ធកីឡាវាយសីកម្ពុជា កំពុងបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងជំនាញគ្រូកីឡាវាយសីតាមបណ្តាសាលា ដែលជាទិសដៅនៃការជ្រើសរើសកីឡាករ ការិនីវ័យក្មេងមានសក្តានុពល។

អត្ថបទទាក់ទង

អត្ថបទពេញនិយម