ទំនាក់ទំនង

សហព័ន្ធកីឡាវាយសីកម្ពុជា

សហព័ន្ធកីឡាវាយសីកម្ពុជា ជាអង្គការកីឡាសង្គមស្វយ័ត និងគ្មានរយៈពេលកំណត់ត្រូវទទួលស្គាល់ពីសហព័ន្ធកីឡាវាយសីពិភពលោក(BWF) និងសហព័ន្ធកីឡាវាយសីអាស៊ី(BA)។

លេខទូរស័ព្ទ

៨៥៥(២៣)​ ៨៨ ៥៦ ១៦

ទីតាំង

#អគារលេខ១ មហាវិថីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប៉ូឡូញ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិចត្រូនិច

[email protected]