ឯកឧត្តម លី កុសល ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាវាយសីកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៥ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៦របស់គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា

ហ្វេសបុក
តេឡេក្រាម
វ័តអែប
ធ្វិតធ័រ

ឯកឧត្តម លី កុសល ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាវាយសីកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៥ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៦របស់គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា ក្នុងនាមសមាជិកប្រតិបត្តិ និងជាអគ្គហេរញ្ញឹក របស់គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា។

ឯកឧត្តម លី កុសល ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាវាយសីកម្ពុជា
អត្ថបទទាក់ទង

អត្ថបទពេញនិយម